izobrazhenie_2022-06-29_093414153 (1)

Оцените статью
izobrazhenie_2022-06-29_093414153 (1)
— Твоя мать, ты и оплачивай её покупки! — Выпалил муж